Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa terapiassa
Ns. ratkaisukeskeinen terapia rakentuu teoreettisesti mm. systeemiteorian, kybernetiikan ja konstruktivismin ajatuksiin ja se on luonteeltaan mahdollisimman käytännönläheinen lyhytterapeuttinen lähestymistapa. Lähestymistavasta käytetään myös termejä ”voimavarasuuntautunut terapia” ja ”tavoitesuuntautunut terapia”.

Ratkaisukeskeisyyden periaatteita voidaan soveltaa kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa ja terapia on vain osa sen sovellutusalueista. Terapiassa sen ideoita voidaan soveltaa kaikenikäisille niin yksilö-, pari-, perhe kuin ryhmäterapioissa. Muita sovellutusalueita ovat mm. työyhteisöjen kehittämishankkeet, uusien näkökulmien löytäminen ongelmatilanteisiin työpaikoilla, kouluissa jne, asiakaslähtöisyyden tehostaminen myyntityössä, koulutukset – lista on loputon.

Ratkaisukeskeisyydessä keskitytään ratkaisuihin ja tavoitteisiin ongelmien sijaan. Asiakkaassa pyritään herättämään oivalluksia ja aktivoimaan hänen resurssejaan. Tavoiteseurannassa keskitytään onnistumisiin ja mahdollisista ”takapakeista” mallitetaan oppimiskokemukset ja näin määritetään nekin kasvukokemuksiksi. Ratkaisukeskeisyydessä ymmärretään, että kaikkiin asioihin on useita näkökulmia ja mielipiteitä, joita ei arvoteta oikea-väärä-ajattelulla. Muutoinkin ratkaisukeskeisyydessä pyritään löytämään oivallus, että elämän luonne ei ole joko-tai- vaan sekä-että-luonne.

takaisin Terapia ja psyykkinen valmennus-sivulle