Iris von Harpe

 

vonharpe

 Iris von Harpe
gsm: 040 7583215  email: iris.vonharpe@ilosofia.fi

Organisaation kehittäminen

Olen erikoistunut organisaatioiden toimivuuden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiseen. Minulla on yli 25 vuoden kokemus erilaisista organisaation kehittämisprojekteista.  Olen vetänyt johtamisen ja esimiestyön sekä työyhteisöjen valmennuksia niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Valmennusten lisäksi pitkä ja laaja kokemus henkilökohtaisista ja ryhmä- coachauksista ja sparrauksista. Työskentelyyni on liittynyt monenlaisia työhyvinvointiprojekteja niin esimiestasolla kuin työyhteisön parissakin. Olen ollut mukana selvittelemässä ja ratkomassa erilaisia työyhteisökonflikteja. Vedän myös työnohjausta yksilöille ja ryhmille.

Viime vuosien aikana olen kehittänyt oman mentorointi- ja hiljaisen tiedon mallittamisen –mallin, joka on testattu ja pilotoitu onnistuneesti.  Kokemukset hiljaisen tiedon ja mentoroinnin ryhmistä ovat olleet poikkeuksetta varsin positiivisia.
Vuonna 2104 kehitin uuden valmennusmetodin erityisesti haastavissa olosuhteissa ja tietotyön parissa työskenteleville: Mielen ergonomia, älykkäät työtavat, joilla voit lisätä hyvinvointia, onnistumista ja tuloksellisuutta työssäsi.

Työskentelyviitekehykseni on monitieteinen, työskentelyote on ratkaisukeskeinen, erilaisia pedagogisia menetelmä hyödyntävä

Terapia

Olen toiminut yli kaksikymmentäviisi vuotta terapeuttina. Sovellan terapiatyössä kognitiivisenterapian, ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja mielikuvaterapian sekä hypnoositerapian menetelmiä.
Käyntikertojen määrä vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta usein jo muutamakin käynti riittää. Vastaanotolla käyvine ikähaitari on laaja; lapsista nuoriin, keski-ikäisistä ikääntyneisiin.

Yleisimpiä vastaanotolle saapumisen syitä ovat:

– mielialaan liittyvät ongelmat
– omien elintapojen muuttaminen
– jännittäminen ja sosiaaliset pelot
– tavoitteiden ja unelmien saavuttaminen
– stressiperäiset ongelmat
– työhön ja muuhun elämään liittyvät haastavat tilanteet

Vastaanotolle voi tulla vaikkapa vain kerran, asiakas päättää itse kuinka monta käyntiä hän haluaa.

Koulutustaustani:

Terveystieteiden maisteri,  hum.kand
Erityistason kognitiivinen psykoterapeutti (KIT) Kuntoutuspsykoterapia Kela pätevyys
Suggesto- hypnoterapeutti
Fysioterapeutti                                                           

Hofstede Intercultural Management and Organisational culture, accredited practioner
EBW- Emotions and Behaviors at Work Certificate
Peili- toimintatyyliarvio sertifionti
Bar-On -tunneälytesti sertifiointi
Fasilitointi koulutus
NLP practitioner, Master pract., NLP trainer

Harrastuksiani ovat  kaksi koiraa, metsässä samoilu, purjehtiminen ja sokerina pohjalla pienten lastenlasten kanssa puuhailu.

Vastaa