Psykodraama

Psykodraama

”Psykodraama”-sanan käyttö tässä yhteydessä on hieman väärä, mutta kuvaa hyvin, mistä on kysymys. Mielikuvaharjoituksiin perustuvia psyykkauksia monipuolistetaan ja tuetaan ajatus-/mielikuvatekniikoilla tehdyillä psyko-/sosiodraamamaisilla harjoitteilla.

Harjoituksia ei siis tehdä fyysisesti huoneessa/tilassa liikkumalla ja puhumalla, vaan ajatuksissa/mielikuvissa kuvitellen. Harjoitteen kokemisesta keskustellaan normaalisti.