Hypnoositerapia

Hypnoositerapia- ja valmennus

Hypnoositila ymmärretään muuntuvana tajunnantilana, mikä kokemuksellisesti on tila selkeän valvetilan ja unitilan välillä. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen. Kielikuva ”….tällöin mielen tietoisen osan ja tiedostamattoman osan vuoropuhelu tehostuu…mieli avautuu” kuvaa hyvin ilmiötä.

Yksi hypnoosi-/suggestoterapian taustaolettamus on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat ’alitajuisesti’ ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuu hypnoosivalmennuksen ja -terapian hyvät tulokset.
Kohdealueet:

Terapia ja valmennus
Terapiassa yleisimpiä kohdealueita ovat erilaiset pelot, jännittäminen, uupuminen, unettomuus, kivun hallinta ja ns. psykosomaattiset oireet. Myös erilaisten riippuvuuksien kuten tupakka- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa suggestoterapialla on saatu hyviä tuloksia.?Psyykkinen valmennus?Hypnoosivalmennuksella voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Valmennuksella voidaan myös tehostaa motivoitumista esimerkiksi terveellisiin elintottumuksiin, laihduttamiseen, opiskeluun, koulunkäyntiin ja kuntoutumiseen. Urheilun psyykkinen valmennus sekä esiintymis- ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosityöskentelyn kohdealueita

Oppiminen
Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestioita auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen. Suggestoterapeutin vastaanotolla nämä ’työkalut’ oppii muutaman käyntikerran aikana.

Luovuus
Suggestoterapian elementeillä mieli ikään kuin ’avautuu’ ja tämän vuoksi moni kokee luovuutensa aktivoituvan hypnoosityöskentelyn ansiosta.

Rentoutuminen
Suggestoterapeuttisen ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja jaksamistaan.?Ryhmä- ja työyhteisökoulutukset?Suggestoterapeuttista lähestymistapaa voi mainiosti soveltaa erilaisissa organisaatiokoulutuksissa ja työnohjauksissa.

Työskentelytavat terapiassa ”Suggesto-/hypnoositerapia on lyhyterapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoosin antamia mahdollisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Suggestoterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoosityöskentelystä, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Suggestoterapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa. Suggestoterapia on asiakkaan itsemääräämisoikeutta, arvomaailmaa ja maailmankuvaa kunnioittava lähestymistapa.” (SHY:n eettinen ohjeistus)

Tapaamisen aikana asiakas ja terapeutti keskustelevat asiakkaan tavoitteesta. Tämä keskustelu luo pohjan hypnoosityöskentelyn suggestioille ja mielikuvaharjoitteille. Asiakkaalle kerrotaan erilaisia mielenohjailuideoita ja käytännön menetelmiä motivoida ja kannustaa itseään. Useimmat ihmiset kokevat hypnoosin rentouttavana, sisäisesti harmonisena tilana, jossa on helppo keskittyä ja asiat ikään kuin selkiintyvät. Mieli löytää uusia oivalluksia ja näkökulmia. Hypnoosityöskentelyssä asiakas terapeutin auttamana itse ohjaa itsensä hypnoositilaan ja siitä pois. Hypnoosissa ihminen on tietoinen ympäristön tapahtumista ja esimerkiksi keskustelu terapeutin kanssa tapahtuu täysin normaalisti.

Tapaamisen kesto on yksilökohtaista, useimmiten kuitenkin noin 1,5 tuntia.Luonteeltaan suggestoterapia on lyhytterapiaa eli käyntikertojen määrä on keskimäärin kolmesta kuuteen.

takaisin Terapia ja psyykkinen valmennus-sivulle