Coaching ja työnohjaus

 

 

venho

Coaching

Coaching sopii erilaisissa työelämän tehtävissä toimivien henkilöiden toiminnan kehittämisen tueksi. Esim. johdon, esimiesten, asiantuntijoiden roolien ja toiminnan kehittäminen.

Henkilökohtaisen coachingin rinnalla myös pienryhmä-coachingilla on saatu hyviä tuloksia Esim. johtoryhmät, esimiesten vertaisryhmät, tiimit.
Coaching on asiakaslähtöinen ja käytännönläheinen työskentelytapa. Työskentelyä kuvaa aktiivinen ja tutkimuksellinen ote. Coachingissa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työskentelyotetta sekä positiivisen psykologian näkökulmia ja menetelmiä.

Coaching työskentely tukee työn merkityksellisyyden kokemusta, motivaatiota ja työn ilon kokemusta. Coaching sopii myös haasteellisiin tilanteisiin. Näitä ovat tavallisimmin työhön tai vuorovaikutukseen liittyvät tilanteet. Myös työssä jaksaminen, tunteiden säätely ja ajankäytön hallinta ovat usein coachingissa käsiteltäviä teemoja.

Kognitiivinen coaching

Kognitiot tarkoittavat mielen tietoprosesseja, joiden välityksellä rakentuu tietoisuus itsestämme ja maailmasta, jossa elämme. Valtaosa toiminnastamme ohjautuu automaattisesti tottumusten perusteella. Osa tottumuksista sujuvoittaa toimintaamme ja osa puolestaan voi jumiuttaa meidät tiedostamattamme toistamaan toimimattomia ajatus- ja toimintamalleja.
Tietoisuustaitojen ja omien kognitiivisten mallien tunnistamisen avulla saamme lisää vaihtoehtoja ajatteluumme ja toimintaamme. Tämä aikaansaa syvällisen transformatiivisen muutos- ja oppimisprosessin, joka vaikuttaa toimintaamme, ajatteluumme, emootioihimme sekä käsitykseen itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Kognitiivisen coachingin rinnalla hyödynnetään myös perinteisen coachingin menetelmiä.

Perinteinen työnohjaus

Iris ja Peter von Harpen viitekehys työnohjauksissa on ratkaisukeskeinen luovuutta, jaksamista ja moninäkökulmaisuutta virittävä.

Perinteinen työnohjaus niin ryhmille kuin yksilöille kestää yleensä 1,5 – 2 tuntia. Tapaamisessa ryhmä/yksilö herättää ajankohtaisia keskustelunaiheita, joihin yhdessä löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Koulutuksellinen työnohjaus

Iris ja Peter von Harpen viitekehys työnohjauksissa on ratkaisukeskeinen luovuutta, jaksamista ja moninäkökulmaisuutta virittävä.

Tämä työnohjaus niin ryhmille kuin yksilöille kestää min. 3 tuntia. Tapaamisissa on aina joku koulutuksellinen teema, mikä käydään teoreettisesti ja kokemuksellisesti läpi. Tämän jälkeen ryhmä/yksilö herättää jonkun ajankohtaisen keskusteluteeman, mihin pyritään löytämään oivalluksia ja ratkaisuja nimenomaan päivän koulutusteeman puitteissa.

Tapaamisen lopuksi (30 min) jaksamiseen liittyviä ideoita ja ohjattu rentoutuminen

Vastaa