Aihearkisto: Uncategorized

WW6WW6

Ajankohtaista

Kognitiivinen ergonomia – Älykkäät ja aivoystävälliset työtavat, joiden avulla voit terästää keskittymiskykyäsi, muistiasi ja tunteiden säätelyä.   Harjoitusten  avulla lisäät tahdonvoimaasi ja pystyt tekemään viisaita päätöksiä.  Uudenlaiset toimintatapojen avulla kohennat  hyvinvointiasi ja tuloksellisuutta työssäsi.

Työn luonne on jatkuvassa muutoksessa ja erityisesti kognitiivista suorituskykyä vaativat työt lisääntyvät. Tutkimukset osoittavat, että työn hallinnan tunne on heikentynyt ja että jopa 47% työntekijöistä kokee kiireen ja paineen häiritsevän työtään. Kognitiivisen ergonomian avulla voi jokainen löytää keinoja oman työskentelytavan kehittämiseen. Tämän seurauksena työn tuloksellisuus ja onnistuminen työssä sekä työhyvinvointi lisääntyy.

Osallistavalla luennolla peilataan aiheita omaan työhön ja jokainen saa mukaansa suoraan työskentelyyn sovellettavia käytännönläheisiä harjoituksia.

Työyhteisösovittelu tarjoaa mahdollisuuden ja työvälineen ratkoa työyhteisön ristiriitoja

Työyhteisösovittelun avulla edetään sovitteluprosessin avulla yhteisen ymmärryksen kautta ratkaisuun. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija toimii fasilitaattorin roolissa antaen konfliktin osapuolille tasapuolisesti tilaa keskusteluun. Hän pitää myös huolen siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittteluprosessin avulla saadaan aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät.

Työyhteisösovittelu perustuu tutkittuun teoriaan. Eräänä tärkeimpänä taustateoriana on restoratiivinen oikeus eli korjaava konfliktin ratkaisu. Restoratiivinen ajattelu korostaa yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia ja yhteisymmärrykseen perustuvaa lopputulosta. Käytännössä sovittelu mahdollistuu dialogin avulla, johon osapuolet ottavat osaa. Sovittelun arvopohjana on ihmisten kunnioittaminen, luottamus, suvaitsevaisuus, myötätunto, ja anteeksianto.
Lisätietoja Iris von Harpe, 040 785 3215, iris.vonharpe@kolumbus.fi

Koulutus-, työnohjaus, terapia- ja valmennustiedustelut:

Iris von Harpe, 040 758 3215, iris.vonharpe@kolumbus.fi
Peter von Harpe, 0400 31 81 24, peter.von.harpe@kolumbus.fi

Ilosofia Oy, Kaskihalme 6 i 18, 02340 Espoo

”Ilosofia” muodostuu sanoista ”ilo” ja ”sofia”.
”Sofia” tarkoittaa viisautta eli ILOSOFIA on
ilon viisautta.